U znacznego odsetka pacjentów, którzy przebyli epizod żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, dochodzi do jej nawrotów. Przewlekłe przyjmowanie doustnych leków przeciwkrzepliwych zmniejsza to ryzyko, lecz może być związane z większym prawdopodobieństwem wystąpienia powikłań krwotocznych. Na łamach The New England Journal of Medicine ukazały się wyniki wieloośrodkowego, podwójnie zaślepionego, randomizowanego badania mającego na celu określenie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania kwasu acetylosalicylowego (ASA) w zapobieganiu wystąpienia nawrotów żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Do badania włączono 402 pacjentów, którzy zakończyli 6-18 miesięczną terapię doustnymi lekami przeciwkrzepliwymi. Przydzielono ich losowo do grupy otrzymującej 100 mg ASA (n=205) lub placebo (n=197).  W pi...