Jak poinformował 5 czerwca br. rzecznik rządu Paweł Graś, premier Donald Tusk odwołał Jacka Paszkiewicza ze stanowiska prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Odwołania Paszkiewicza zażądał minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Nazwisko nowego prezesa ma być znane za dwa tygodnie. Osoby blisko związane z procedurą powoływania kolejnego szefa NFZ, sygnalizują, że rozważana jest kandydatura sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca. Jak powiedział Graś, do czasu powołania nowego prezesa Funduszu jego obowiązki będzie pełnił dotychczasowy zastępca. W NFZ jest w tej chwili tylko jeden zastępca prezesa, ds. mundurowych Zbigniew Teter. Wniosek o odwołanie Paszkiewicza złożył minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Pozytywnie zaopiniowało go siedmiu członków Rady NFZ; jeden był przeciw...