31 maja Europejska Agencja Leków (EMA) udostępniła stronę internetową, na której szczegółowo omawiane są potencjalne niepożądane działania stosowania leków, które zostały zatwierdzone i dopuszczone do sprzedaży na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Publikacje dostępne są pod adresem: http://www.adrreports.eu. Raporty pochodzą bezpośrednio ze sporządzonej przez Unię Europejską bazy EudraVigilance. Rzecznik prasowy EMA, Monika Benstetter, podkreśla, że dostępne na stronie informacje nie były wcześniej publikowane. Portal prezentuje ok. 600 zaakceptowanych leków, które można wyszukać zarówno według nazwy handlowej, jak i międzynarodowej. Strona, która informuje o potencjalnych niepożądanych reakcjach polekowych (ADRs – adverse drug reactions) jest częścią systemu monitorowania ko...