W Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii CSK MSWiA w Warszawie przeprowadzono operację laparoskopowego pobrania nerki od dawcy żywego – pierwszy raz w Polsce zastosowano w tym celu obrazowanie 3D. Kilka godzin później zespół pod kierunkiem prof. Marka Durlika, wykonał operację wszczepienia tak pobranej nerki biorcy metodą tradycyjną. Technika 3D pozwala operatorowi na precyzyjne rozpoznanie otoczenia pola operacyjnego, co znacząco zmniejsza ryzyko komplikacji w czasie operacji. Jest to szczególnie ważne w przypadku pobrania nerki od żywego dawcy. Obrazowanie 3D jest coraz powszechniej wykorzystywane w różnych dziedzinach chirurgii oraz zabiegach laparoskopowych. Ale dopiero od niedawna stosowane jest w przeszczepach nerek, głównie do pobrania tego narządu o...