Rak trzustki jest jednym nowotworów o najgorszym rokowaniu. W przypadku obecności guza, który nie nadaje się do wykonania resekcji metodami chirurgicznymi stosuje się chemioterapię. Ciągle poszukiwane są metody poprawienia skuteczności leczenia raka trzustki. Jedną z proponowanych metod jest embolizacja większości naczyń w okolicach guza celem uzyskania unaczynienia z pojedynczej tętnicy a następnie podanie do tej tętnicy dużych dawek leków przeciwnowotworowych. Tanaka i wsp. opublikowali na łamach American Journal of Roentgenology wyniki badań nad zastosowaniem embolizacji naczyń i dotętniczej chemioterapii w leczeniu raka trzustki. Dokonano embolizacji tętnic odchodzących od tętnicy krezkowej górnej (tętnicy trzustkowo-dwunastniczej dolnej przedniej i tylnej oraz tętnicy grzbietowej t...