Wczesne włączenie odpowiedniej antybiotykoterapii ma kluczowe znaczenie w leczeniu ciężkich ogólnoustrojowych zakażeń. Istnieją przesłanki do terapii empirycznej z zastosowaniem dwóch antybiotyków o różnym mechanizmie działania w takim przypadku. W internetowym wydaniu The Journal of the American Medical Association ukazała się praca badająca skuteczność dodania moksifloksacyny do meropenemu w zapobieganiu niewydolności wielonarządowej w przebiegu sepsy. Badanie przeprowadzono w latach 2007-2010, w 44 niemieckich oddziałach intensywnej terapii. Do analizy włączono 600 pacjentów spełniających kryteria ciężkiej sepsy lub wstąsu septycznego. Chorych przydzielono losowo do grupy otrzymującej moksifloksacynę i meropenem (odpowiednio 400mg co 24 godziny i 1g co 8 godzin, n=302) lub wyłącznie ...