Pobranie odpowiedniej liczby węzłów chłonnych podczas zabiegu usunięcia nowotworu złośliwego jelita grubego jest ważnym problemem chirurgii onkologicznej. Na łamach internetowego wydania czasopisma Archives of Sugery opublikowano wyniki badania kohortowego mającego na celu określenie czynników, niezależnych od operatora i patomorfologa, wpływających na liczbę węzłów chłonnych (ogółem i wolnych od komórek nowotworowych – ujemnych) pobieranych podczas resekcji raka jelita grubego. Przeanalizowano 918 przypadków chorych z rakiem jelita grubego, pochodzących z dwóch badań kohortowych dotyczących populacji amerykańskiej. Do czynników związanych z większą liczbą ujemnych węzłów chłonnych należały: długość pobranego odcina jelita, lokalizacja nowotworu we wstępnicy, stadium T3N0M0 i rok ...