Choć coraz więcej kobiet wybiera kierunki medyczne, w części specjalizacji, przede wszystkim zabiegowych, nadal zdecydowanie dominują mężczyźni. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest trudność pogodzenia pracy chirurga z macierzyństwem. W czasopiśmie Archives of Surgery opublikowano wyniki badania ankietowego dotyczącego doświadczeń kobiet chirurgów związanych z ciążą i macierzyństwem. Ankietę wysłano do członkiń Association for Women Surgeons przy American College of Surgeons. Badane podzielono wg czasu od ukończenia studiów medycznych (0-9, 10-19, 20-29 oraz 30 i więcej). 49,6 proc.  odesłało wypełnioną ankietę.  Poczucie, że macierzyństwo jest przeszkodą w odbywaniu szkolenia jest wysokie, jednak zmniejsza się wraz z czasem. Wśród najmłodszych respondentek stygmatyzowanymi czuło ...