W czwartek (14 czerwca) Sejm uchwalił nowelę ustawy o działalności leczniczej, za opowiedziało się 385 posłów, przeciw był jeden, a 38 wstrzymało się od głosu. Dzięki nowelizacji przepisów ubezpieczenie szpitali od zdarzeń medycznych ma być obowiązkowe dopiero od 1 stycznia 2014 r. (początkowo miało obowiązywać od 1 lipca br.). Przypomnijmy, że dodatkowe polisy są konsekwencją przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Suma ubezpieczenia wynosić będzie teraz nie mniej niż 300 tys. zł (z uwagi na to, że jest to maksymalna wysokość świadczenia w przypadku śmierci pacjenta) i ma być uzależniona od liczby łóżek w szpitalu i sumy ubezpieczenia w odniesieniu do jednego łóżka, która wynosi nie mniej niż 1 tys. zł.
Nowelizacja trafi teraz do Senatu, potem, jeśli ...