Pomimo równych kwalifikacji i takiego samego zakresu wykonywanych obowiązków, kobiety nadal zarabiają mniej od mężczyzn. Sytuacja ta dotyczy także kobiet lekarzy. W czasopiśmie The Journal of the American Medical Association ukazały się wyniki badania, które porównywało zarobki pracujących naukowo kobiet i mężczyzn lekarzy. Autorzy szukali przyczyn ewentualnych różnic. W latach 2009-2010 rozesłano ankiety dotyczące zarobków do 1729 lekarzy, którym National Institutes of Health (NIH) przyznał w latach 2000-2003 nagrodę K08 lub K23. Na ankietę odpowiedziało 71 proc. adresatów. Do analizy włączono 800 osób, które po otrzymaniu nagrody kontynuowały praktykę w ośrodkach akademickich. Określono m.in. takie cechy jak płeć, wiek, rasę, stan cywilny, wykształcenie, stanowisko, tytuły naukowe, pu...