Część chirurgów obserwowała zwiększoną liczbę pacjentów nadużywających alkoholu po przeprowadzeniu operacji bariatrycznej. Brakowało jednak do tej pory rzetelnych danych pozwalających potwierdzić te spostrzeżenia. W internetowym wydaniu The Journal of the American Medical Association (JAMA) ukazały się wyniki badania mającego na celu określenie częstości występowania nadużywania alkoholu u pacjentów przed oraz po operacji bariatrycznej, a także określenie czynników ryzyka tych zachowań. Do badania włączono 2458 pacjentów poddawanych operacjom bariatrycznym w jednym z 10 oddziałów chirurgii w Stanach Zjednoczonych w latach 2006-2011. Analizowano wyniki 1945, u których udało się dokonać obserwacji po roku lub dwóch latach od zabiegu (badanych oceniano wg Alcohol Use Disorders Identyficati...