Nowoczesne metody leczenia chirurgicznego zachęcają do ich powszechnego stosowania przy coraz większej liczbie i rodzaju zabiegów, jednak roboty, bo o nich mowa, poza ich oczywistymi zaletami, są zwykle skomplikowanymi urządzeniami, które mogą się po prostu zepsuć. Na łamach magazynu Surgical Endoscopy opublikowano wyniki badania prospektywnego weryfikujące awaryjność zrobotyzowanych systemów operacyjnych, podczas zabiegów chirurgii ogólnej, przeprowadzonych w latach 2008-2011 w jednym z ośrodków leczniczych w USA. Przez ten okres przeprowadzono 223 zabiegi przy użyciu robotów, w tym 102 endokrynologiczne, 83 w obrębie wątroby, dróg żółciowych i trzustki, 17 w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz 21 w obrębie dolnego i końcowego odcinka przewodu pokarmowego. Łącznie odnoto...