Właściwa ocena skuteczności leczenia miejscowego w nieoperacyjnym, wewnątrzwątrobowym cholangiocarcinoma nie jest łatwa. Jedną z proponowanych metod jest użycie rezonansu magnetycznego (MRI, magnetic resonance imaging), jednak jego skuteczność jak dotąd nie była szeroko oceniana w badaniach. Halappa i wsp. opublikowali na łamach Radiology wyniki badania, w którym sprawdzano ocenę za pomocą MRI wczesnej odpowiedzi na leczenie chemoembolizacyjne nieresekcyjnych, wewnątrzwątrobowych cholangiocarcinoma. Oceniano zmiany w rzeczywistym współczynniku dyfuzji (ADC, apparent diffusion coefficient) oraz wzmocnienie pokontrastowe w MRI w fazie tętnic wątrobowych oraz wrotnej. Do retrospektywnego badania włączono 11 mężczyzn (w wieku średnio 60 lat) oraz 18 kobiet (średni wiek – 63 lat). Jedynym le...