Bezobjawowe tętniaki naczyń mózgowia są często wykrywane przypadkowo podczas badań obrazowych głowy, przeprowadzanych z innych przyczyn. Choć wiele z nich nie stanowi problemu klinicznego, u pewnego odsetka chorych dochodzi do pęknięcia tętniaków, co może się wiązać z zagrożeniem życia tych osób. Grupa japońskich badaczy opublikowała na łamach The New England Journal of Medicine wyniki analizy cech predysponujących do pęknięcia tętniaka. W badaniu uczestniczyło 5720 pacjentów ze świeżo wykrytym tętniakiem (lub tętniakami) mózgu (6697 tętniaków), włączonych do obserwacji w latach 2001 – 2004. 36 proc. tętniaków dotyczyło tętnic środkowych mózgu, 34 proc. – tętnic szyjnych wewnętrznych. W obserwacji odległej (11 660 tętniako-lat) pęknięcie tętniaka wystąpiło u 111 osób. Roczne ryzyko wyn...