Infekcyjne zapalenie wsierdzia jest ciężkim stanem klinicznym wymagającym zdecydowanego leczenia. Podstawą terapii jest antybiotykoterapia i leczenie podtrzymujące, jednak w wielu sytuacjach wymagana jest interwencja chirurgiczna. Na łamach The New England Journal of Medicine ukazały się wyniki pracy, mającej na celu określenie skuteczności wczesnego leczenia chirurgicznego w zapobieganiu powikłaniom zatorowym i zgonom u pacjentów z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia (IZW). Do badania włączono chorych z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia lewej strony serca, z towarzyszącą ciężką wadą zastawkową i masywnymi wegetacjami bakteryjnymi. Pacjentów przydzielono losowo do grupy leczonej standardowo (n=39) lub wczesną interwencją chirurgiczną (n=37). Pierwszerzędowymi punktami końcowymi ocenianymi w...