Przeszczepianie wysepek trzustkowych jest jedną z kilku obiecujących metod chirurgicznych pozwalających na wyleczenie cukrzycy lub poprawę kontroli glikemii. W najnowszym wydaniu Diabetes Care ukazały się wyniki pracy, oceniającej skuteczność i bezpieczeństwo stosowania transplantacji wysepek trzustkowych u pacjentów z cukrzycą typu 1, w zależności od okresu, w którym dokonano transplantacji. Autorzy analizowali przypadki pacjentów zgłoszonych do Collaborative Islet Transplant Registry (CIRT) w latach 1999-2010. Część przypadków dotyczyła przeszczepień wyłącznie wysepek, u części chorych natomiast wysepki trzustkowe przeszczepiono biorcom nerek. Łącznie do badania włączono 677 chorych. Analizowano osobno okresy 1999-2002 (wczesny), 2003-2006 (środkowy) i 2007-2010 (późny). Niezależność ...