Leczenie trudnogojących się ran jest ważnym problemem chirurgii. W tym celu stosuje się coraz nowcześniejsze materiały opatrunkowe, a także bardziej kreatywne metody takie jak larwy much czy podciśnienie. Na łamach najnowszego wydania czasopisma Annals of Surgery opublikowano wyniki badania, którego celem była ocena skuteczności podciśnienia (Negative Pressure Wound Therapy) w przyspieszaniu procesu gojenia ran pooperacyjnych. Do badania włączono 81 chorych. Przydzielono ich losowo do grupy otrzymującej leczenie rany operacyjnej podciśnieniem (n=44) lub standardowo, suchymi opatrunkami (n=37). Grupa badana składała się w większości z pacjentów z licznymi obciążeniami internistycznymi. Średni czas obserwacji wyniósł 113 dni. Nie stwierdzono różnic dotyczących demografii, zmiennych dotycz...