Tętniak aorty brzusznej (TAB) wciąż pozostaje dużym problemem klinicznym, a stosowanie głównej metody diagnostycznej, angio-CT, wiąże się z przyjęciem dużej dawki promieniowania jonizującego. Najnowsze badania pokazują wartość innych badań, pozbawionych tej wady. Na łamach Journal of Vascular Surgery ukazały się wyniki pracy oceniającej korelację między stężeniem CRP w osoczu, a powiększaniem się wymiaru bezobjawowych TAB. Autorzy poddali analizie 435 przypadków, przy średnim stężeniu hs-CRP (high-sensitive CRP) 4,23 mg/l. Wymiar tętniaka oceniano za pomocą tomografii komputerowej. Średnie wahanie stężenia hs-CRP wynosiło 1,4mg/l w ciągu roku. U pacjentów z wahaniem większym niż średnie wymiar TAB wzrósł średnio o 4,8mm, podczas gdy przy mniejszym niż 1,4mg/l wzrósł tylko o 3,9mm( p&l...