Pomimo stosowania nowczesnych leków immunosupresyjnych, nowotwory złośliwe wciąż stanowią częste powikłanie po przeszczepieniach narządów.
Na łamach Circulation ukazały się wyniki pracy mającej na celu określenie wpływu stosowania statyn na częstość występowania nowotworów złośliwych oraz ryzyko zgonu. Do badania włączono 255 pacjentów, u których w latach 1985-2007 wykonano przeszczepienie serca w szpitalu uniwersyteckim w Zurychu. Pierwszorzędowym punktem końcowym było występienie złośliwej zmiany nowotworowej, analizowano też ogólne przeżycie. W czasie obserwacji raka wykryto u 108 pacjentów (42 proc.). Ogólna zapadalność na nowotwory 8 lat po przeszczepieniu była w istotny statystycznie sposób mniejsza u osób przyjmujących statyny (13 vs 34 proc., 95 proc. CI 0,25-0,43 vs 0,07...