Ok. 50% przypadków zgonów związanych z CABG przypisuje się przyczynom sercowym. Ważną rolę w ich patogenezie odgrywa uraz niedokrwienno-reperfuzyjny. Wcześniejsze badania wykazywały korzystny wpływ podawania akadezyny w okresie pooperacyjnym na wczesne powikłania po pomostowaniu aortalno – wieńcowym. Jedną z substancji o udowodnionym działaniu kardioprotekcyjnym jest adenozyna. Jednak z uwagi na jej wyjątkowo krótki okres półtrwania poszukuje się bardziej stabilnych preparatów zwiększających jej stężenie w mikrokrążeniu wieńcowym. Najlepiej przebadanym związkiem z tej grupy jest akadezyna, która konkurując z adenozyną o transporter nukleozydowy powoduje wzrost wewnątrz- i zewnątrzkomórkowego stężenia adenozyny. Na łamach JAMA opublikowano wyniki prospektywnego wieloośrodkowego, ko...