Jak właściwie wykorzystać potencjał informatycznej technologii zdrowia (HIT – Health Information Technology)? Już od lat 60. wciąż udoskonalamy technologię, by jak najlepiej sprawdzała się w medycznym środowisku. Sprzęt informatyczny już od lat pomaga w diagnostyce i służy do prowadzenia medycznej dokumentacji. Co jeszcze można udoskonalić? Pięćdziesiąt lat temu zastanawiano się czy elektroniczne karty zdrowia (EHRs – electronic health records) rzeczywiście pomogą zaoszczędzić pieniądze i usprawnią opiekę. Krytycy wciąż uważają, że jedynie kilka wiodących instytucji lokalnych przedstawia wiarygodne dane. Ich zdaniem informacje komercyjnych instytucji o ich produktach są mylące. Dyskusja straciła jednak swoją aktualność, bo omija najważniejsze problemy, czyli bariery stojące na drodze do...