Rekombinowana kalcytonina łososiowa, stosowana dotychczas w postaci donosowej w przewlekłym leczeniu osteoporozy znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworu – donosi European Medicines Agency. Wiąże się to z zarekomendowaniem Komisji Europejskiej wycofania tego leku ze stosowania w tym wskazaniu. Przeanalizowano dane pochodzące od firm farmaceutycznych, z rejestrów bezpieczeństwa leków w krajach europejskich oraz z randomizowanych badań klinicznych. Zgodnie z opublikowanym na stronie internetowej Agencji oświadczeniem, długotrwała ekspozycja na kalcytoninę skutkuje wyższą od 0,7% (dla postaci doustnej) do 2,4% (dla postaci donosowej) częstością występowania różnych typów nowotworów w porównaniu z placebo. Ryzyko to nie jest wyższe od oczekiwanych korzyści z leczenia antyosteopo...