Rak prostaty jest niezwykle często występującym nowotworem złośliwym. Powszechne stosowanie badań stężenia PSA przyniosło znaczny wzrost jego rozpoznawalności – jednak czy w każdym przypadku wskazana jest operacja? Na łamach The New England Journal of Medicine opublikowano wyniki badania mającego na celu porównanie dwóch stosowanych strategii postępowania w przypadku zlokalizowanego raka prostaty. Do badania właczono (w latach 1994-2002) 731 mężczyzn z rozpoznanym zlokalizowanym rakiem prostaty. Średnia wieku grupy wyniosła 67 lat, a mediana stężenia PSA – 7,8 ng/ml. Badanych przydzielono losowo do grupy, w której zastosowano leczenie radykalne (prostatektomię) lub obserwację. Chorych obserwowano do stycznia 2010 roku. Pierwszorzędowym punktem końcowym była ogólna umieralność, drugorzęd...