Podstawowym antybiotykiem stosowanym w przypadku pozaszpitalnego zapalenia płuc są beta-laktamy, przede wszystkim amoksycylina. Makrolidy pozostają elementem schematu alternatywnego, głównie ze względu na narastającą oporność drobnoustrojów. Jak jednak wypada porównanie tych dwóch metod leczenia? Na łamach Clinical Infectious Diseases ukazały się wyniki przeglądu systematycznego literatury, którego autorzy analizowali randomizowane badania kliniczne oraz prace obserwacyjne dotyczące porównania skuteczności makrolidów i innych antybiotyków w leczeniu pozaszpitalnego zapalenia płuc wymagającego hospitalizacji. Oceniano przede wszystkim wpływ terapii makrolidami na umieralność. Zidentyfikowano 23 badania, w których brało udział łącznie 137 574 chorych. Przyjmowanie makrolidów było związane...