Czynnościowe badanie PET od lat jest źródłem ważnych informacji na temat funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Pomysłowe eksperymenty dostarczają często niespodziewanych efektów. W najnowszym wydaniu czasopisma Archives of Surgery ukazały się wyniki pracy mającej na celu zbadania różnic w metabolizmie ośrodkowego układu nerwowego pomiędzy doświadczonym i początkującym laparoskopistą. Do badania włączono 10 laparoskopistów – 5 zaawansowanych oraz 5 rozpoczynających szkolenie. U wszystkich badanych wykonano szereg badań PET z wykorzystaniem wody znakowanej tlenem-15 podczas wykonywania zadań z protokołu MISTELS (McGill Inanimate System for Training and Evaluation od Laparoscopic Skills). Pierwszą analizą było porównanie wyników badania podczas odpoczynku i wykonywania prostych ćwic...