Najnowszy raport Departamentu Zdrowia (Department of Public Health) Uniwersytetu Oksfordzkiego polemizuje z propagowanym od kilku lat w Stanach Zjednoczonych, skierowanym głównie na pacjenta, modelem opieki zdrowotnej. Zadowolenie pacjenta uznano za przydatny, ale nieobiektywny, wskaźnik informujący o standardzie usługi. Przedstawiony przez Institute of Medicine (IOM) projekt systemu zakłada przede wszystkim pogodzenie medycznych potrzeb chorego z jego konsumenckimi żądaniami. Opieka ma być skoordynowana i zintegrowana, a zarazem kompleksowa i spersonalizowana. Ma zapewniać nie tylko komfort fizyczny, ale także wsparcie emocjonalne. Powinna edukować i dawać pacjentowi wrażenie współpodejmowania decyzji związanych z jego zdrowiem. Oznacza to, że pacjent i lekarz powinni razem pracować na...