Epidemia cukrzycy jest problemem nie tylko dla specjalistów chorób wewnętrznych i diabetologów. Dotyka także m.in. chirurgów, którzy muszą mierzyć się z większą liczbą powikłań występującą w tej grupie chorych. Na łamach Archives of Surgery ukazały się wyniki pracy oceniającej ryzyko zgonu oraz częstość występowania nieszczelności zespolenia po kolektomii u pacjentów z cukrzycą. Analizowano przypadki kolektomii z bazy danych dotyczące pacjentów szpitali należących do Michigan Surgical Quality Collaborative. Pierwszorzędowymi punktami końcowymi były: wystąpienie nieszczelności zespolenia oraz 30-dniowa śmiertelność. Spośród 5123 chorych, nieszczelność zespolenia wystąpiła u 153 (3 proc.), a 153 (3proc.) zmarło. Hiperglikemia w okresie przedoperacyjnych wystąpiła u 15,6 proc. pacjentów, ...