Jednym z istotnych działań niepożądanych immunosupresji związanej z przeszczepianiem narządów jest wzrost ryzyka rozwoju nowotworów złośliwych. Do najczęściej występujących w tej populacji raków należą nowotwory skóry. W najnowszym wydaniu czasopisma New England Journal of Medicine opublikowano wyniki badania, mającego na celu porównanie częstości występowania kolejnych ognisk raka płaskonabłonkowego skóry u osób przyjmujących sirolimus lub leki z grupy inhibitorów kalcyneuryny. Do badania włączono osoby po przeszczepieniu narządu, przyjmujące inhibitor kalcyneuryny, u których rozpoznano przynajmniej jedno ognisko raka skóry. Badanych przydzielono losowo do grupy, w której: kontynuowano dotychczasowe leczenie (n=56) lub zamieniono inhibitor kalcyneuryny na sirolimus (n=64). Pierwszorzęd...