Coraz częściej zdarza się, że pracownicy nie decydują się na dzień wolny mimo objawów choroby. Zdarza się to także w środowisku lekarzy. Dlaczego ponad połowa rezydentów decyduje się na pracę z objawami choroby? Z najnowszych badań AHRQ (The Agency for Healthcare Research and Quality) wynika, że wzrost infekcji szpitalnych może wiązać się z chorobami pracowników służby zdrowia. Zwraca to uwagę na coraz powszechniejsze, także w innych profesjach, zjawisko prezenteizmu, czyli obecności w pracy mimo objawów chorobowych.   Z przeprowadzonej w czasie American College of Physicians 2010 ankiety wynika, że 51 proc. zapytanych rezydentów przynajmniej raz w roku, a 16 proc. minimum trzy raz, pracowało z objawami infekcji. Zdarzało się to częściej wśród rezydentów drugorocznych (58 do 51 proc.)...