W związku z licznymi wątpliwościami, Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat w sprawie dyżurów medycznych lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy. Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego MZ informuje, że zgodnie z § 11 ust. 2 i 4 rozporządzenia ministra zdrowia z 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 57, poz. 553, z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654,z późn. zm.) w zakresie czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych, lekarz odbywający staż podyplomowy jest zobligowany do pełnienia dyżurów medycznych w wymiarze odpowiadającym 10 godzinom 5 minutom tygodniowo przy zachowaniu 48 godzinnego tygodnia pracy.
Zgadnie z komunikatem resortu...