W maju 2012 na łamach czasopisma Lancet opublikowano wyniki analizy CCT (Cholesterol Treatment Trialists’ Collaborators), w której wykazano, że statyny powodują zmniejszenie względnego ryzyka wystąpienia epizodów sercowo-naczyniowych o około 20 proc. przy obniżeniu stężenia LDL o 1 mmol/l. Z pozytywnego działania statyn korzystają wszyscy niezależnie od wieku, płci oraz rozpoznawanych schorzeń sercowo-naczyniowych. Wyniki te potwierdzają, że korzyści ze stosowania statyn są ogromne i rozwiewają wszelkie wątpliwości związane z ostatnio opisywanymi działaniami niepożądanymi statyn. Autorzy badania postawili ważne pytania – czy można uzyskać redukcję stężenia LDL w codziennej praktyce lekarskiej i czy jest ona opłacalna także u osób bez istotnych obciążeń sercowo-naczyniowych? Analiza CC...