Hepatektomia, niezależnie od jej zakresu, zawsze wiąże się z licznymi powikłaniami. Niewiele jednak wiadomo na temat związku pomiędzy zmianami w stosunku czynników fibrynolitycznych oraz prozakrzepowych a wystąpieniem powikłań zakrzepowych związanych z usunięciem wątroby. Na łamach czasopisma Annals of Surgery opublikowano wyniki badań mających na celu ocenę wyżej opisanej korelacji. Japońscy badacze przyjrzeli się bliżej 50 pacjentom, którzy w latach 2010-2011 poddani zostali hepatektomii o większym zakresie. Za grupę kontrolną przyjęli oni 23 pacjentów poddanych pankreatoduodenektomii, u których czas trwania operacji oraz śródoperacyjna utrata krwi były podobne do grupy badawczej. Podczas operacji od wszystkich pacjentów pobrano krew celem oznaczenia stężenia czynników prozakrzepowych...