Rzadko występującym, lecz groźnym powikłaniem chorób zapalnych jelit jest rak jelita grubego. Różnicowanie pomiędzy wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego a chorobą Crohna bez pobrania wycinków diagnostycznych jest jednak bardzo trudne, przez co często nie jesteśmy w stanie określić, jakie schorzenie występuje u danego chorego. W tomografii komputerowej za rozpoznaniem choroby Crohna przemawia pogrubienie ściany jelita zlokalizowane w prawostronnej części jelita grubego, zaś we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego dominuje pogrubienie występujące podśluzówkowo. Na łamach czasopisma Abdominal Imaging opublikowano wyniki retrospektywnego badania, w którym podjęto się zadania opisania charakterystycznych cech stwierdzanych podczas tomografii komputerowej guzów powstałych na podłożu cho...