Krzysztof Chlebus, l. 44, jest od 20 sierpnia 2012 roku nowym podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia. Dr n. med. Krzysztof Chlebus to specjalista chorób wewnętrznych i kardiolog, ostatnio był zastępcą kierownika klinicznego Centrum Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku ds. ekonomizacji. Prowadzi indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w Gdańsku. Ukończył studia podyplomowe zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej na Wydziale Zarządzania Instytutu Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Executive MBA firmowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, University of Minnesota, Carlsson School of Management. http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m99&ms=915&ml=pl&mi=915&mx=0&mt=&my=782&ma=030634