Zapalenie uchyłków jest jednym z najczęstszych powikłań uchyłkowatości jelita grubego. W przypadku wystąpienia powikłań zapalenia uchyłków niejednokrotnie konieczna okazuje się operacja. Na łamach Archives of Surgery ukazały się wyniki badania, którego autorzy oceniali czy u chorych z lewostronnym zapaleniem uchyłków częstość wykonywania operacji Hartmanna lub występowania powikłań pooperacyjnych zależy od tego czy chorzy zostali przyjęci do szpitala w tygodniu czy też w weekend. W sumie do badania autorzy włączyli 31 832 chorych, z czego 7066 (22,2 proc.) chorych została przyjętych do szpitala w weekend, a 24 766 (77,8 proc.) w pozostałe dni tygodnia. Średnia wieku badanych wyniosła 60,8 lat (SD 15,3 lata). 16 830 (52,9 proc.) badanych stanowiły kobiety. Konieczność wykonania operacji ...