Centrum Onkologii Instytut im. Marii Curie-Skłodowskiej Oddział w Gliwicach zostało wybrane przez resort zdrowia do wdrożenia nowej metody leczenia – przeszczepianie twarzy, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 – 2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”. Zespołem chirurgów przygotowujących się do pierwszej operacji tego typu kieruje prof. Adam Maciejewski. Do 2020 r. Polska będzie przeznaczać na transplantologię 45 mln zł rocznie ‑ zakłada przyjęty przez rząd Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011-2020. Środki będą pochodzić z budżetu państwa. Jednym z celów programu jest wdrażanie nowych rodzajów przeszczepienie narządów, komórek i tkanek. 1. http://www.io.gliwice.pl/
2. http://www.mz.gov.pl/