Drotrekogina alfa – rekombinowane aktywowane białko C – była na początku XXI wieku jednym z najbardziej obiecujących leków wskazanych w ciężkiej sepsie. Jednak po publikacji wyników badania PROWESS-SHOCK lek ten zniknął z wytycznych, a następnie ze sprzedaży. Czy słusznie? W najnowszym wydaniu czasopisma The Lancet opublikowano wyniki badania oceniającego kliniczną skuteczność i bezpieczeństwo drotrekoginy alfa na podstawie danych z ostatnich 10 lat. Autorzy analizowali bazy danych PubMed, Embase, Ovid, Cochrane Library, Evidence-Based Medicine oraz Americal College of Physicians Journal Club w poszukiwaniu pracy dotyczących stostowania drotrekoginy alfa w ciężkiej sepsie opublikowanych do 31 stycznia 2012 roku. Do analizy skuteczności leczenia włączono 9 badań z grupą kontrolną (łączn...