Do stanów przebiegających z obniżeniem stężenia płytek krwi należą m.in niewydolność wątroby i choroby hematologiczne. Eltrombopag jest obiecującym doustnym agonistą receptora trombopoetyny, mogącym być przydatnym lekiem w tej grupie chorych. Na łamach New England Journal of Medicine ukazały się wyniki badania oceniającego skuteczność eltrombopagu w zapobieganiu konieczności przetaczania płytek krwi u pacjentów z trombocytopenią w przebiegu choroby wątroby decydujących się na elektywny zabieg chirurgiczny. Do badania właczono 292 osoby z przewlekłą chorobą wątroby (o różnej etiologii) i stężeniem płytek krwi poniżej 50 tys/mm3. Badanych przydzielono losowo do grupy otrzymującej przez 14 dni eltrombopag w dawce 75 mg dziennie lub placebo. W ciągu 5 dni od przyjęcia ostatniej dawki u pacj...