Guzki tarczycy są częstym problemem w populacji. Charakter większości zmian da się określić na podstawie aspiracyjnej biopsji cienkoigłowej (BAC), jednak w części przypadków wynik badania nie jest oczywisty. Czy w każdym takim przypadku konieczna jest operacja? W najnowszym wydaniu czasopisma New England Journal of Medicine ukazały się wyniki wieloośrodkowego badania oceniającego skuteczność nowego testu diagnostycznego w wykrywaniu złośliwych zmian. Do badania włączono 3789 chorych, u których wykonano 4812 biopsji cienkoigłowych guzków tarczycy o średnicy powyżej 1cm. Uzyskano 577 wyników o niepewnym charakterze – 413 miało odpowiadające im wyniki badań histopatologicznych wyciętych zmian. Nowy test diagnostyczny, polegający na badaniu ekspresji 167 genów zastosowano w przypadku 265 gu...