Co robić gdy pacjentowi z nowotworem pozostało jedynie leczenie paliatywne? Najnowsze badania amerykańskich lekarzy skupiają się przede wszystkim na jakości ostatnich dni życia. Przedłużanie życia schodzi na dalszy plan. Czego w tym czasie oczekują umierający pacjenci? Badaniem na temat metod radzenia sobie z nowotworem zostało przeprowadzone między  1 września 2002 r. a 28 lutym 2008 r. Zostało nim objętych 396 chorych w ostatnim stadium raka wraz z ich nieformalnymi opiekunami. Pacjenci byli obserwowani od momentu wpisu do śmierci, która następowała średnio po 4 miesiącach (mediana = 4,1 miesiąca). Przedmiotem badania była głównie jakoś życia na kilka dni przed śmiercią.   Praca naukowa miała na celu określenie czynników, które mają największy wpływ na samopoczucie chorych w ostatnich...