Według statystyk stopa cukrzycowa występuje u 6-10 proc. chorych z cukrzycą. Jeśli źle leczone, powikłanie to prowadzi do owrzodzeń, martwicy i nieodwracalnych deformacji stopy, co nierzadko kończy się amputacją. Tahrani i wsp. zbadali czy u pacjentów z cukrzycą wysokiego ryzyka dochodzi do zmian w strukturze i funkcji skóry, które mogą predysponować do rozwój stopy cukrzycowej. Wyniki pracy opublikowano na łamach Diabetes Care. W sumie do badania włączono 46 chorych: 9 chorych kontrolnych z cukrzycą, 16 chorych z cukrzycową neuropatią obwodową (diabetic peripheral neuropathy, DPN), 21 z nawracającymi owrzodzeniami stopy (z czego 9 z neuroartropatią Charcota). Grupę kontrolną stanowiło 14 badanych nie chorujących na cukrzycę. Do oceny DPN korzystano z kwestionariusza Michigan Neuropathy...