Chirurgia z wykorzystaniem robotów wydaje się być przyszłością wykonywania zabiegów. Wciąż istieje jednak wiele wątpliwości co do kosztoefektywności i bezpieczeństwa tej interesującej technologii. W najnowszym wydaniu Archives od Surgery ukazały się wyniki badania mającego na celu określenie czynników wpływających na bezpieczeństwo przeprowadzania zabiegów operacyjnych wykorzystujących roboty. Do badania właczono 884 chorych operowanych techniką robotową w latach 2007-2010 w Szpitalu Uniwersyteckim w Chicago. W 2 proc. przypadków konieczna była konwersja do zabiegu klasycznego. Powikłania dotyczyły 16,7 proc. pacjentów, a w 0,5 proc. operacja zakończyła się zgonem chorego. 2,4 proc. pacjentów wymagało reoperacji. Chorzy pozostawali w szpitalu średnia 4,5 dnia. Do najważniejszych zidenty...