Powoli mija era uprzedzeń do elektronicznych rejestrów medycznych (EHRs – electronic health records). Z najnowszych amerykańskich badań wynika, że 74 proc. pytanych lekarzy korzysta z tego rozwiązania w swojej praktyce lekarskiej. Okazuje się, że także oceny systemów są coraz lepsze. Jeszcze w badaniu Medscape’s 2009 Reader’s Choice EHR tylko 38 proc. respondentów deklarowało korzystanie z elektronicznych systemów rejestrów. Ponad jedna trzecia pytanych lekarzy nie planowała jakichkolwiek zmian w tym kierunku. Obecnie tylko 6 proc. ankietowanych nie zamierza wprowadzić EHRs. Lekarze zostali poproszeni o ocenę systemów w skali od 1 do 5 pod kątem 12 czynników. Użytkownicy za najważniejsze cechy uznali: intuicyjność obsługi oraz łatwość nauki i wdrożenia. Wśród innych czynni...