Kwestia eutanazji jest trudnym zagadnieniem etycznym i budzi od wielu lat kontrowersje zarówno wśród opinii publicznej jak i w środowisku medycznym. Holandia jest pierwszym krajem na świecie znoszącym odpowiedzialność karną lekarzy, którzy w ściśle określonych warunkach, przeprowadzają zabieg eutanazji. Na łamach The Lancet opublikowano artykuł podsumowujący zmiany w tendencjach w kwestii eutanazji i samobójstwa wspomaganego w Holandii na przestrzeni lat 1990-2010. Zwraca uwagę fakt, iż bezpośrednio po liberalizacji prawa w 2002 roku odnotowano spadek częstości wykonywania procedury. Przeprowadzono pięciokrotnie (w latach 1990, 1995, 2001,2005,2010) badania statystyczne na podstawie danych z narodowego rejestru zgonów, gdzie zgłaszane są wszystkie przypadki śmierci. Wysłano kwestionariu...