Chirurgia bariatryczna stała się trwałym elementem opcji leczenia cukrzycy. Wciąż jednak dużym zainteresowaniem cieszą się badania dające bardziej szczegółowe dane kliniczne na ten temat. Na łamach czasopisma Archives of Surgery ukazała się publikacja porównująca zabieg typu sleeve gastrectomy oraz terapię zachowawczą u pod względem wpływu na kontrolę cukrzycy typu 2 i chorów współistniejących. Do badania włączono 60 skrajnie otyłych pacjentów z cukrzycą typu 2. Badanych przydzielono do grupy poddanej chirurgii bariatrycznej (grupa A, n=30) lub leczeniu zachowawczemu (grupa B, n=30). Średnie BMI, glikemia na czczo i odsetek Hb1Ac wyniosły w grupie A, odpowiednio, 41,3, 166,6 mg/dl oraz 7,9 proc. Po 18 miesiącach od zabiegu wartości te spadły do 28,3, 96,2 mg/dl i 6 proc. Złagodzeniu ule...