Kwestia optymalnej insulinoterapii okołooperacyjnej jest trudnym tematem, będącym obiektem zainteresowania anestezjologów, chirurgów i diabetologów. W przypadku kardiochirurgii dorosłych lepsza wydaje się być insulinoterapia intensywna – jak jednak jest u dzieci? W najnowszym wydaniu czaspisma New England Journal of Medicine ukazały się wyniki badania dotyczącego porównania wyników ścisłej i standardowej kontrolii glikemii w okresie okołooperacyjnym u dzieci poddawanych operacjom kardiochirurgicznym. Do badania włączono 980 dzieci (w wieku od 0 do 36 miesięcy), poddawanych operacjom kardiochirugicznym z wykorzystaniem płucoserca. Badanych przydzielono losowo do grupy, u której stosowano ścisłą (docelowa glikemia 0-110 mg/dl) lub standardową kontrolę glikemii. Ewentualne epizody hipogli...