Pobranie węzła wartowniczego jest uważane za najdokładniejszą metodę wykrywania mikroprzerzutów czerniaka złośliwego do regionalnych węzłów chłonnych. Pomocne we wstępnym wykrywaniu węzłów zawierających przerzuty jest także badanie SPECT/CT. Badacze z ośrodka w Essen przeprowadzili badanie kliniczne mające na celu porównanie skuteczności standardowej biopsji węzła wartowniczego (SLNE) i biopsji kierowanej wynikiem przedoperacyjnej SPECT/CT w wykrywaniu przerzutów do węzłów chłonnych oraz wpływu zastosowanej metody diagnostycznej na przeżycie wolne od choroby. U 254 chorych z czerniakiem złośliwym z klinicznie negatywnymi węzłami chłonnymi wykonano standardową SLNE, a u 149 SLNE kierowane wynikiem SPECT/CT. Okazało się, że wykorzystanie badania SPECT/CT częściej skutkowało sugestią wykon...