W 2008 roku procedury laparoskopowe, m.in. laparoskopowe operacje w obrębie jelita grubego (laparoscopic colorectal surgery, LCRS) umieszczono w klasyfikacji ICD-9. Czy wydarzenie to miało jakiś wpływ na zastosowanie technik laparoskopowych w chirurgii? Na łamach Archives of Surgery opublikowano wyniki badania przeglądowego oceniającego jak wpisanie procedur laparoskopowych do ICD-9 wpłynęło na trendy w LCRS, a w szczególności na chirurgię raka jelita grubego i odbytnicy oraz chirurgię zapalenia uchyłków jelita grubego. Wykazano, że spośród badanych pacjentów w 2007 roku 126 921 przeszło operację na jelicie grubym, a w 2009 – 117 177 chorych, przy czym w 2007 roku laparoskopowo zoperowano 13,8 proc. chorych, a w 2009 42,6 proc. (p<0,01). Kiedy porównano chorych operowanych w 2007 i 2...