Wysoka zapadalność na raka żołądka w Japonii przyczyniła się do znacznego postępu w zakresie technik leczniczych w tym kraju. Doświadczenia japońskich lekarz powinny służyć chirurgom z Europy do poprawy wyników leczenia. Na łamach Archives of Surgery opublikowano wyniki pracy mającej na celu ocenę wyników chirurgicznego leczenia raka żołądka pochodzących z bazy danych brytyjskiego National Oesophago-Gastric Cancer Audit (NOGCA). Wyniki porównano z danymi z National Cancer Center (NCC) w Tokio. Do badania włączono 100 pacjentów, którzy w latach 2003-2010 przeszli operację gastrektomii lub ezofagektomii z powodu nowotworu złośliwego. W czasie badania obserwowano jeden zgon w okresie okołooperacyjnym (po ezofagektomii). Nieszczelność zespolenia występowała w obu przypadkach u około 2 proc....