Przeszczepienie wątroby jest ważną opcją terapeutyczną dla pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym, którzy spełniają kryteria mediolańskie. W najnowszym wydaniu Transplantation opublikowano wyniki badania oceniającego wpływ chorób współistniejących na efekty przeszczepienia wątroby u pacjentów chorujących na raka wątrobowkomórkowego (hepatocellular carcinoma – HCC). Do badania włączono 342 chorych poddanych przeszczepieniu wątroby z powodu HCC w latach 1999 – 2010. Oceniano związek pomiędzy występowaniem cukrzycy, otyłości i nawrotów choroby podstawowej a ogólnym przeżyciem pacjentów. Obserwowano związek pomiędzy indeksem masy ciała (body mass index – BMI) >30, a około dwukrotnie gorszym rokowaniem oraz zwiększonym ryzykiem nawrotu nowotworu (choć ta ostatnia zależność nie była ...